Biografija

portretas.-2007.jpg

Arvydas Malcys

(g. 1957) gimė Kaune, kur jo pirmasis muzikos mokytojas buvo Vilnius Petrauskas. 1975 m. baigė Juozo Gruodžio konservatoriją. Lietuvos muzikos akademiją baigė du kartus: 1980 m. – prof. Domo Svirskio violonče­lės klasę, 1989 m. – prof. Vytauto Lau­rušo kompozicijos klasę. Kompozicijos studijų metais pas Osvaldą Balakauską gilino polifonijos žinias, pas Rimantą Janeliauską mokėsi šiuolaikinės harmo­nijos ir analizės.

Arvydo Malcio opusai skamba tarp­tautiniuose festivaliuose: „Gaida“, „Jauna muzika“, „Iš arti“, Gento šiuolaikinės mu­zikos (Belgija), Ravenos (Italija) festivaliai, Tarptautinis kompozitorių reviu Bel­grade (Serbija), ISCM pasaulio muzikos dienos Liublianoje (Slovėnija), „Sinfonia Baltica“ Rygoje (Latvija), Kremliaus ka­lėdinės muzikos festivalis, „Maskvos ru­duo“, „Aktualios muzikos galerija“ ir Juri­jaus Bašmeto festivalis Maskvoje (Rusija), „XXI amžiaus perspektyvos“ Jerevane (Armėnija), „Two Days and Two Nights of New Music“ Odesoje (Ukraina), šiuolaiki­nės muzikos festivalis „Europa-Azija“ Ka­zanėje (Tatarstanas, Rusija), „Kiev Music Fest“ ir „Gogolfest“ (Ukraina), „Kammer­musikfest Lockenhaus“ (Austrija), „Eu­ro-Mediterranean Music Expo“ (Kipras), Šlėzvigo-Holšteino muzikos festivalis (Vokietija), „Šilko kelio“ menų festivalis Siane (Kinija), Sočio tarptautinis menų festivalis (Rusija), Echterna­cho muzikos festivalis (Liuksemburgas), muzikos festivaliai Ankaroje, Seule, Berlyne, Leipcige, Ro­terdame, Haifoje, Kosta Rikoje. Kompozitoriaus kūriniai skambėjo trisdešimtyje Europos, Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos šalių.

2004 m. tarptautiniame kompozitorių kon­kurse „Sinfonia Baltica“ Rygoje Arvydas Malcys laimėjo trečiąją premiją už kūrinį „Virš mūsų tik dangus“ simfoniniam orkestrui, 2005 m. Juozo Karoso kompozicijos konkurse – pirmąją premiją už Koncertą fortepijonui ir kameriniam orkestrui, 2006 m. kompozitorių konkurse „Mozart 250“ Maskvoje kompozicija „In memoriam“ styginių orkestrui pelnė Dirigento prizą, 2008 m. Juozo Karoso kompozicijos konkurse kūrinys „Saxchord“ tenoro saksofonui ir styginių kvartetui apdovano­tas pirmąja premija, 2007 m. kompozicija „Cantus sirenum“ pelnė antrą vietą Tarptautinio Haifos flei­tos festivalio konkurse. 2009 m. kūrinys „Narcizas“ laimėjo atranką į privalomą programą tarptauti­niame Maxo Rostalio altininkų konkurse Berlyne.

Kompozitoriaus muzika įrašyta daugiau kaip dvidešimtyje kompaktinių plokštelių, tarp jų – vienuolika autorinių.

Arvydo Malcio kūrybiniai partneriai - pasaulyje žinomi atlikėjai: David Geringas, Jurij Bašmet, Sergej Krylov, Camilla Hoitenga, Mark Grauwels, Roger Arve Vigulf, Denis Šapovalov, Boris Andrianov, Aleksandr Ramm, Karine Georgian, Hartmut Rohde, Alexander Zemtsov, Marija Fedotova, Alena Baeva, Bohdana Pivnenko, Mindaugas Bačkus, Guoda Gedvilaitė, Sergejus Okruško, Liudas Mockūnas, Raimondas Sviackevičius, Martynas Levickis, dirigentai Mstislav Rostropovič, Miša Rachlevskij, Denis Vlasenko, Olari Elts, Andres Mustonen, Hendrik Vestmann, Andris Nelsons, Damian Iorio, Daniel Gazon, Volodimir Sirenko, Valerij Matiuchin, Robertas Šervenikas, Juozas Domarkas, Modestas Pitrėnas, Saulius Sondeckis, Gintaras Rinkevičius, Modestas Barkauskas, Vytautas Lukočius, Donatas Katkus, Martynas Stakionis, Martynas Staškus ir kiti.

Arvydo Malcio kūrinius yra atlikę virš trisde­šimt simfoninių ir kamerinių orkestrų: Armėnijos filharmonijos, Latvijos nacionalinis, Baden-Ba­deno filharmonijos, Leipcigo MDR, Meiningeno, Naujosios Rusijos, Kazanės valstybinis simfoniniai orkestrai, Liublianos filharmonijos, Belgrado fil­harmonijos, Maskvos Kremliaus kameriniai orkes­trai, „Maskvos solistai“, „Maskvos virtuozai“, „Leo­poldinum“ kamerinis orkestras (Lenkija), Berlyno kamerata, Hamburger camerata, „Izraelio virtuozai“, „Lappeenranta sinfonietta“, „Kymi Sinfonietta“ (Suomija), „Vestfold Sinfonietta“ (Norvegija), „Sofijos solistai“(Bulgarija), Kije­vo kamerata, tarp jų – visi Lietuvos orkestrai.

Arvydo Malcio kūryboje vyrauja instrumenti­nė muzika. Grynosios muzikos raiška jo kūryboje dera su ekspresionistiniu vaizdingumu ir impresio­nistine garsų poezija, neoklasicistinis formos pojū­tis – su aleatorikos ir sonoristikos elementais. Tu­rėdamas išlavintą tembrinę klausą, kompozitorius daug dėmesio skiria instrumentų, įvairių jų registrų skambesio spalvoms. Gerai išmanydamas instru­mentų specifiką, Malcys operuoja įvairiausiomis jų raiškos, tarpusavio derinimo galimybėmis, kuria ryškius personifikuotus, „teatrališkus“ instrumentų charakterius. Kompozitoriaus kūryboje apstu kon­trastingų sugretinimų, grotesko ir ironijos.

Icon Arvydas Malcys biografija.doc (29,5 KB)